Psychoterapia

metoda na kształtowanie własnego życia w świadomy sposób, ścieżka rozwoju osobistego

Psychoterapia Gestalt

Gestalt w swej istocie jest:

  • BYCIEM
  • CZUCIEM
  • ŚWIADOMOŚCIĄ
  • DZIAŁANIEM
  • DOŚWIADCZANIEM

TU w tym momencie
TU w tym miejscu
TU w tej relacji

  •   z akceptacją
  •   z szacunkiem
  •   z zaciekawieniem niepowtarzalnością Twojej osoby
  •   w chwili, która się dzieje.


 By dowiedzieć się, czym jest Gestalt, trzeba go doświadczyć.

Zapraszam na doświadczanie terapii Gestalt,
TU i Teraz,
w relacji ze mną.

Małgorzata Kulawik

Dla tych, którzy mimo wszystko potrzebują teorii proponuję poniższy tekst. Wybieram jedynie kilka haseł, ktore stanowią esencję nurtu Psychoterapii Gestalt.

RELACJA JA- TY
Relacja klienta i terapeuty, relacja dwóch równych sobie osób oparta na szacunku i akceptacji, zaciekawieniu i uważności. Relacja, która pozwala być sobą w pełni, akceptować siebie w całości i uczyć się żyć w zgodzie z sobą.

TU i TERAZ
To jedyny moment, w którym relacja Ja – Ty może zaistnieć.
To jedyny moment, w którym rzeczywistość jest, zmienia się.
To jedyny moment, w którym Ty jesteś i zmieniasz się.
W momencie sesji Tu i Teraz jest najważniejsze
(masz tylko 50 minut -kolejne dopiero za tydzień).

W każdej chwili życia Tu i Teraz jest najważniejsze.

ŚWIADOMOŚĆ
To to, co wiem o sobie, o świecie, o innych w relacji do mnie;
to to, czego doświadczam w danym momencie.
Świadomość jest tylko Tu i Teraz,
zmienna z chwili na chwilę jest dynamiczna.
Tylko w relacji Ja- Ty, mogę poczuć się na tyle bezpiecznie,
by zobaczyć jaka naprawdę jestem
i zaakceptować to, jaka naprawdę jestem.

DOŚWIADCZENIE
To sytuacja, w której mam możliwość uświadomić sobie coś,
czego do tej pory nie dostrzegałam,
spróbować czegoś, czego do tej pory nie znałam.
To narzędzie, które dzieje się w relacji Ja – Ty,
w Tu i Teraz, ze świadomością danej chwili,
z uważnością na siebie.

FENOMEN
To niepowtarzalność chwili, która się dzieje Tu i Teraz.

Ze świadomością Fenomenu Tu i Teraz dochodzę do decyzji
wzięcia odpowiedzialności za tę chwilę, za siebie. 
To moment zmiany. TO CEL TERAPII.

FIGURA I TŁO
To sposób opisu doświadczania rzeczywistości przez nas- ludzi.
W danym momencie nie jestem świadoma całości rzeczywistości.
W świadomości, w Tu i Teraz, pojawia mi się jedynie fragment
tej rzeczywistości – nazwany umownie FIGURĄ (niem. Gestalt).
TŁO to reszta rzeczywistości, która mnie otacza.
Gdy zajmę się figurą, zaspokoję potrzebę z nią związaną,
figura
odejdzie do tła, przestanie być istotna.
Tu i Teraz ulegnie zmianie, stanie się na nowo,
Z Tła wyłoni się kolejna figura, adekwatna do tego,
co aktualnie dzieje się w mojej przestrzeni fizycznej, emocjonalnej, społecznej.

Jak widać, każde hasło, każda myśl przeplata się z pozostałymi.
Tworzy całość – teoria Gestalt, ja sama, świat, który mnie otacza.
Każda z tych idei jest całością samą w sobie i częścią większej całości,
jaką jest rzeczywistość, świat, życie.
To HOLIZM – idea jedności, przeplatania się i współistnienia wątków,
zarówno różnych spraw we mnie, z którymi przychodzę do terapii,
jak i zjawisk, które mnie otaczają.
By czerpać z tej jedności potrzebuję zaakceptować siebie
w całej różnorodności.
Akceptacja przychodzi w relacji,
w doświadczaniu, w uświadomieniu,
w Tu i Teraz.

Koło się zamyka.