Psychoterapia

metoda na kształtowanie własnego życia w świadomy sposób, ścieżka rozwoju osobistego

Terapia EMDR

"Eye Movement Desensitization and Reprocessing"
to podejście terapeutyczne stosowane dla osób po traumatycznych wydarzeniach, z objawami PTSD, jak również z objawami lękowymi.

więcej na ten temat: www.emdr.org.pl