Współpraca

Mariusz Jazowski

Oddech to życie.
Kto oddycha w połowie,
ten tylko w połowie żyje.

 Studiowałem prawo i antropologię kultury. To ciekawe połączenie pomogło mi zobaczyć człowieka zarówno poprzez czarno-biały filtr przepisów prawa, jak i kolorową różnorodność wewnętrznego bogactwa, ujawniającego się w szeroko pojętej Kulturze. Ze świadomością, że tak naprawdę w tej różnorodności wszyscy jesteśmy tacy sami. W dążeniu do szczęścia, w wyrażaniu emocji, w prawdzie ciała. W oddechu.

Organizowałem i prowadziłem szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedsiębiorczości, młodzieżowe grupy rozwojowe, programy coachingowe, z czasem zyskując świadomość, że moją pasją jest praca z człowiekiem, ale nie tym ujętym w paragrafy, statystyki, testy i wykresy tylko „żywą osobą” pełną emocji, przekonań, pragnień, wahań, mocnych i słabych stron. Człowiekiem w Zmianie.

W poszukiwaniu własnej drogi pomogły mi liczne szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty rozwojowe, inspirujący ludzie oraz kilkuletnia praca z ciałem i ruchem.

W sesjach koncentruję się na pracy z oddechem, wykorzystując zarówno ćwiczenia Alexandera Lowena, Łagodną Bio-Energetyką GBE (Gentle Bio-Energetics) Evy Reich(córki twórcy bioenergetyki Wilhelma Reicha), system pracy biodynamicznej BBTR®(BioDynamic Breath &Trauma Release) Gitena Tonkova, łączącego oddech z delikatnymi Technikami Pracy z Uwalnianiem Traumy Petera Levine’a oraz własne metody inspirowane narzędziami terapii ekspresyjnych (ruch, muzyka, rysunek) i coachingu.

W Ośrodku Rozwoju i Terapii "Do Źródła" prowadzę warsztaty: "Zmiana jest..", "Antykariera" oraz indywidualne sesje coachingowe i oddechowe.