Współpraca

Mariusz Jazowski

Studiowałem prawo i antropologię kultury. To połączenie pomogło mi zobaczyć człowieka zarówno
poprzez czarno-biały filtr przepisów prawa, jak i kolorową różnorodność wewnętrznego bogactwa,
ujawniającego się w szeroko pojętej kulturze i zauważyć, że tak naprawdę w tej różnorodności
wszyscy jesteśmy tacy sami. W dążeniu do szczęścia, w potrzebie wyrażania siebie.
Z czasem przyszła świadomość, że nie interesuje mnie praca z człowiekiem ujętym w paragrafy,
statystyki, testy i wykresy, tylko praca z „żywą osobą”: pełną emocji, przekonań, pragnień, wahań,
mocnych i słabych stron. Człowiekiem w zmianie..., który często jest najpierw człowiekiem w
zatrzymaniu, w spotkaniu z jakimś brakiem lub nadmiarem.
Kolejnym ważnym dla mnie momentem było odkrycie, że naprawdę fundamentalna zmiana
inicjowana jest przez budowanie połączenia z ciałem (cielesnym Ja) – z tym, co jest w nim zapisane.
W szeroko pojętej naturze naszych reakcji, potrzeb, doznań, w ekspresji emocji, w oddechu. Z ciałem
– a w nim z jakąś nienaruszoną/ zdrową/ mądrą częścią nas. Z ciałem, które uruchamiając procesy
samonaprawcze, mobilizuje do poszukiwania matrycy zdrowia.
Od kilku lat w swojej pracy wspieram w procesie nawiązywania tego połączenia, proponując drogę od
relacji ze swoim ciałem w kierunku relacji z innymi ludźmi. Świadomie towarzysząc innym
zatrzymaniu/ ruchu/ zmianie.
Jestem certyfikowanym terapeutą Somatic Experiencing SE®, praktykiem IFS, zaawansowanym
providerem TRE®, psychoterapeutą Gestalt (w szkoleniu). Pogłębiam swoją wiedzę o pracy z regulacją
systemu nerwowego, pracując m.in. metodami: NARM™, Oddech biodynamiczny BBTR®, Oddech
Butejki, Emotion Aid®, Łagodna Bio-Energetyka GBE, Biodynamiczna Terapia czaszkowo-krzyżowa
BTCK, Brainspotting BSP.
Prowadzę warsztaty, grupy pracy z ciałem oraz sesje indywidualne w Krakowie oraz w Katowicach.
Kontakt e-mail: gabinet.dozrodla@gmail.com
tel: +48 791 777 270
Fb Projekt ciałość

Oddech to życie.
Kto oddycha w połowie,
ten tylko w połowie żyje.