Współpraca

Monika Włodarczyk

Jestem psychologiem, psychoonkologiem,
doradcą zawodowym
i trenerem umiejętności psychospołecznych.

Od ponad 20 lat pracuję w obszarze
rozwoju osobistego i zawodowego.

Pracuję z ludźmi, bo istotnym jest dla mnie,
abyśmy żyli zdrowo, z Sensem,
wykorzystując swój potencjał i osobiste zasoby.

Pracuję w obszarach:

 • wsparcia psychologicznego,
 • wsparcia psychoonkologicznego i psychologii zdrowia,
 •  rozwoju zawodowego, osobistego i pogłębiania kompetencji.

 

Ukończyłam:

 • studia podyplomowe psychoonkologia
   na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu (2019 -2020),
 • psychologia ze specjalnością kliniczną
  na Uniwersytecie SWPS w Katowicach (2010-2014), 
 • studia podyplomowe doradztwo zawodowe
  w Centrum Psychologii i Pedagogiki Politechniki Krakowskiej (2007-2009),
 • studia magisterskie socjologia ogólna,
  studia licencjackie praca socjalna
  na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1999-2004)

 

Ukończyłam liczne szkolenia, kursy i treningi z obszarów psychologii, doradztwa zawodowego i coachingu.

Ukończyłam m.in. szkolenia z zakresu:
Racjonalnej Terapii Zachowania,
Kurs Trenerów i Szkoleniowców z akredytacją MEN,
Indywidualny Plan Działania (IPD),
a jako uczestniczka - terapię Simontona.

W pracy najczęściej wykorzystuję Racjonalną Terapię Zachowania, dorobek Carla Simontona i narzędzia podejść humanistycznych.